Agencja Detektywistyczna Akor

Agencja
Detektywistyczna

Prywatny Detektyw - Wywiad gospodarczy - Analizy - Raporty

Dla klienta indywidualnego

W codziennym życiu dość często dochodzi do sytuacji, w których potrzebne są szczegółowe informacje, niezbędne do rozwiązania pojawiających się problemów. Jednak ich bezpośrednie uzyskanie przez osoby fizyczne jest często niemożliwe lub wręcz niedozwolone.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy szeroki zakres usług, wyrażając nadzieję, że dostarczone przez nas informacje ułatwią podejmowanie decyzji i dokonywanie właściwych wyborów życiowych.
Nasza oferta to między innymi :

 • SPRAWY RODZINNE
  • Sprawdzimy wierność i uczciwość współmałżonka,
  • Sprawdzimy wiarygodność nowopoznanych przyszłych partnerów życiowych,
  • Ustalimy czy Państwa dziecko :
   • Jest uzależnione ( hazard, narkotyki, prostytucja itp. )
   • Przynależy do nieformalnych grup młodzieżowych ( pseudokibice, sekty )
   • Korzysta ze sponsoringu,
   • Spotyka się z niewłaściwymi osobami,
   • Nawiązało znajomość internetową z osobą zagrażającą jego życiu i zdrowiu,
  • Zweryfikujemy kompetencje i predyspozycje kandydata do opieki na dzieckiem,
  • Ustalimy  z kim i gdzie przebywa dziecko poza domem,

 • SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE
  • Dostarczymy niezbędnych dla Państwa dowodów w postępowaniach prowadzonych przez sądami powszechnymi,
  • Przygotujemy stenogramy i odsłuchy  rozmów, dokumentację fotograficzną,
  • Ustalimy i wskażemy świadków posiadających istotne informacje w danej sprawie,
  • Zweryfikujemy stan prawny nabywanych przez Państwa nieruchomości i składników mienia ruchomego,

 • WERYFIKACJA DŁUŻNIKÓW
  • Sprawdzimy aktualny stan majątkowy dłużników,
  • Określimy możliwy zakres windykacji,
  • Wskażemy organom egzekucyjnym  ukryte składniki majątku,

 • SPADKI
  • Pomożemy w ustaleniu wszystkich prawnych spadkobierców na terenie Polski oraz wskażemy ich aktualne miejsce pobytu i zamieszkania,

 • POSZUKIWANIA OSÓB I MIENIA
  • Podejmiemy się skutecznego ustalenia aktualnego miejsca pobytu zaginionego członka rodziny,
  • Ustalimy miejsce pobytu dłużnika,
  • Aktywnie poszukujemy utraconych składników mienia ruchomego,

 • IDENTYFIKACJA OSÓB
  • Dla potrzeb jednoznacznej identyfikacji  osób, zabezpieczymy w sposób dyskretny materiał biologiczny i przeprowadzimy badania genetyczne,

 • BADANIA KRYMINALISTYCZNE
  • W celu ustalenia przebiegu i okoliczności zdarzeń zabezpieczymy ślady kryminalistyczne i przeprowadzimy ich laboratoryjne badania.
Kraków os. Boh. Września 1
telefon 24h: +48 668 161 106
e-mail: info@agencja-akor.pl
fax: (12) 272 00 63

UPRAWNIENIA

 • Licencja nr  0001566 wydana przez Małopolskiego Komendanta Woje- wódzkiego Policji w Krakowie
 • Wpis do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr DZiK-II-6612-91/12/RD-31/2012/DŚ 

PODSTAWY PRAWNE

Dowiedz się więcej na temat podstaw prawnych działania agencji detekty- wistycznych dowiedz się więcej »

WSPÓŁPRACUJEMY

Agencja AKOR współpracuje z Kance- larią Adwokacką Pani Adwokat Beaty Dużyk - ul. Kielecka 5/2, 31-526 Kraków