Agencja Detektywistyczna Akor

Agencja
Detektywistyczna

Prywatny Detektyw - Wywiad gospodarczy - Analizy - Raporty

Dla klienta biznesowego

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma zagrożeniami, których wystąpienie może wpłynąć na ujemną kondycję finansową Państwa firmy. Przekazane przez nas informacje i rozwiązania pozwolą na wyeliminowanie negatywnych czynników powodujących utratę środków finansowych, powstanie niekorzystnych zobowiązań, osłabienie pozycji na rynku, ujawnienie tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa.
Dokonane ustalenia wpłyną na właściwe oszacowanie ryzyka związanego z podejmowaniem przez Państwa strategicznych decyzji biznesowych.
Oferowane przez nas usługi to między innymi:

 • WYWIAD GOSPODARCZY – dotyczący partnerów biznesowych, przyszłych kontrahentów i konkurencji realizowany poprzez
  • Ustalanie sytuacji prawnej, organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa,
  • Ustalanie możliwości płatniczych dłużników,
  • Weryfikacja wiarygodności przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku,
  • Weryfikacja szkód zgłaszanym zakładom ubezpieczeniowym,
  • Rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów,
  • Sprawdzenie powiązań osobowych i kontaktów,
  • Ustalanie majątku i miejsca pobytu dłużników,

 • OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, ZNAKÓW TOWAROWYCH, TAJEMNICY HANDLOWEJ
  • Ustalanie wewnętrznych zagrożeń firmy,
  • Opracowywanie form i metod zabezpieczenia technicznego i osobowego,
  • Ustalanie źródeł wypływu informacji,
  • Poszukiwanie ośrodków dystrybucji podrobionych produktów,
  • Ujawnianie przypadków bezprawnego posługiwania się znakami towarowymi,
  • Wykrywanie podsłuchów

 • AUDYT PRACOWNIKÓW – ubiegających się o pracę lub aktualnie zatrudnionych
  • Weryfikacja poprzedniego miejsca pracy,
  • Weryfikacja posiadanych uprawnień, pozwoleń, umiejętności,
  • Sprawdzenie przeszłości kryminalnej,
  • Weryfikacja przedkładanych zwolnień lekarskich,
  • Ustalanie wywiązywania się z obowiązków służbowych, czasu pracy, wykorzystywania i eksploatacji pojazdów,
  • Weryfikacja lojalności wobec pracodawcy,

 • WERYFIKACJA DOKUMENTÓW
  • Sprawdzanie autentyczności dokumentów występujących w obrocie prawnym,
  • Weryfikacja referencji,
  • Weryfikacja przedstawianych informacji, oświadczeń woli, faktów i zdarzeń,
  • Ekspertyzy grafologiczne,

Kraków os. Boh. Września 1
telefon 24h: +48 668 161 106
e-mail: info@agencja-akor.pl
fax: (12) 272 00 63

UPRAWNIENIA

 • Licencja nr  0001566 wydana przez Małopolskiego Komendanta Woje- wódzkiego Policji w Krakowie
 • Wpis do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr DZiK-II-6612-91/12/RD-31/2012/DŚ 

PODSTAWY PRAWNE

Dowiedz się więcej na temat podstaw prawnych działania agencji detekty- wistycznych dowiedz się więcej »

WSPÓŁPRACUJEMY

Agencja AKOR współpracuje z Kance- larią Adwokacką Pani Adwokat Beaty Dużyk - ul. Kielecka 5/2, 31-526 Kraków